תוכן העניינים

חלק שני : האישיות המשפטית 711 2 . 1 מבוא 312 פרק א : זכות ההתאגדות ורישום חברה 712 2 . 2 שני פניה של זכות ההתאגדות 712 2 . 3 זכות ההתאגדות – זכות אדם יסודית 712 2 . 4 זכות ההתאגדות – התגשמות ערכיו של המשטר הדמוקרטי 812 2 . 5 ההכרה בחופש ההתאגדות כזכות יסוד בדין הישראלי 912 2 . 6 הגבלת זכות ההתאגדות בדין הישראלי 213 2 . 7 חופש ההתאגדות בחקיקה הישראלית 513 זכות ההתאגדות בתאגידים השונים 813 2 . 8 חופש ההתאגדות כאגודה עות ' מאנית וכעמותה 813 2 . 9 חופש ההתאגדות כאגודה שיתופית 913 2 . 10 חופש ההתאגדות כחברה – זכות ההתאגדות כזכות יסוד 014 2 . 11 מגבלות על זכות ההתאגדות כחברה – מגבלות מהותיות 114 2 . 12 מספר המתאגדים בחברה – פונקציה של רצון המתאגדים 214 2 . 13 החופש שלא להתאגד 414 2 . 14 תכלית החברה 514 2 . 15 האם תועלתה הכלכלית של החברה זהה לתועלתם של בעלי מניותיה ? 714 2 . 16 תכלית החברה : תוכן המושג 015 2 . 17 תכלית חברה עסקית – השאת רווחים כיעד בעייתי 015 תבנית א : יעד חובה – פעולה על פי שיקולים עסקיים לשם השאת רווחיה של החברה תבנית ב : יעד חובה – התאגדות שלא למטרה של חלוקת רווח 2 . 18 תכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה