1.46 תאגיד זר

החוק בישראל מתיר לתאגידים שהתאגדו בחו " ל להקים בישראל מקום עסקים בתנאי שיירשמו כחברת – חוץ . סעיף 1 לחוק החברות מגדיר חברת – חוץ כ " תאגיד , למעט שותפות , שהתאגד מחוץ לישראל " . את מגבלת הרישום כתנאי להקמת מקום עסקים בישראל קובע סעיף 346 לחוק החברות : " חברת חוץ לא תקיים בישראל מקום עסקים , ובכלל זה משרד להעברת מניות או לרישום מניות , אלא אם נרשמה כחברת חוץ לפי הוראת סעיף זה ושילמה את אגרות הרישום והפרסום שנקבעו " . הביטוי " הקמת מקום עסקים " פורָש בפסיקה כמכוון גם לחברה אשר מנהלת עסקים בישראל . לפיכך , אפילו אם אין לחברת – החוץ , מבחינה טכנית , מקום עסקים , הרי אם היא פועלת בארץ דרך קבע ועושה כאן עסקים באמצעות נציגיה , היא נחשבת לחברה בעלת מקום עסקים אשר חייבת להירשם . דרישות הרישום כוללות פרטים לגבי מבנה החברה ומנהליה , והן נועדו לספק מידע לתושבי ישראל המתקשרים עם החברה . הכללת שמה במרשם החברות הרשומות בארץ הופכת אותה לאישיות משפטית בעלת זכות מוגדרת וברורה . עם זאת , ראוי להדגיש כי פעולת הרישום בארץ אינה מעניקה לה כשלעצמה חיות וסובייקטיביות משפטית . להכרה באישיותה המשפטית העצמאית זו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה