1.43 מבנהו המשפטי של התאגיד הסטטוטורי

תאגיד סטטוטורי הוא יצור משפטי מסוג מיוחד . הוא אינו לובש צורה פרטית של התאגדות ; הוא אינו חברה או אגודה שיתופית ואף לא עמותה . הוא גוף המוקם בחוק . בין מניעי הקמתו לא נמצא את מפגש הרצונות של מספר מתקשרים . תאגיד כזה הוא פרי רצונו של הממשל . משום כך הוא גם אינו מוגדר כסוג מסוים של התאגדות , אלא מסווג בשם כללי : תאגיד בצירוף תואר השם " סטטוטורי " , הבא להדגיש את מקור חיותו , כלומר החוק . את הקמתו של התאגיד הסטטוטורי יש לייחס למחוקק , והוא המפיח בו רוח חיים . פעולה זו אינה מתבצעת , כמו בשאר התאגידים בהם דנו , באמצעות הכרה בפעולתם המוקדמת של הפרטים שהתאגדו , אלא בעצם חקיקת החוק שמקים את התאגיד הסטטוטורי . ההליכים המינהליים והפרלמנטריים שקודמים לחקיקתו של החוק הם למעשה הליכי הייזום של התאגיד הסטטוטורי . משום כך , לתאגיד סטטוטורי אין " בעלים " . החוק דואג לפרט את זהותם של הגוף או האישיות המוסמכים למנות את הנהלתו , שברוב המקרים הם הממשלה או השר הממונה על הענף . החוק המיוחד המקים את התאגיד כולל סעיף מפורש המכריז על הגוף כתאגיד . בחלק מן המקרים החוק מקצר ואינו מוסיף . כוונתו של הסעיף המפורש המכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה