1.42 תאגידים סטטוטוריים

אלו הם תאגידים המוקמים על פי דין מיוחד , אשר נחקק לשם הגדרתו והסדרת אופן הקמתו ותיפקודו של התאגיד המוקם . הטעמים להקמת תאגיד סטטוטורי לא תמיד ברורים . בשנים הראשונות של המדינה נפוץ השימוש בדרך זו , אך הוא הלך ופחת . מבנהו המיוחד של גוף משפטי כזה , אשר אין לו הון מניות , מייחד אותו רק לפעילות שמלכתחילה אינה מיועדת להפקת רווח . אנו נגדיר כאן מספר סיבות אפשריות להקמתו של תאגיד סטטוטורי . א . לעיתים הסיבה לכך היא הענקת שירות לציבור שאינו יכול לשאת אופי של הפקת רווח . לדוגמה , בשנת 1959 הוקם שירות התעסוקה על פי חוק שירות התעסוקה , 119 תשי " ט – . 1959 באותה תקופה התנהלו רוב יחסי העבודה בארץ על פי הסכמים קיבוציים , ושירות התעסוקה נועד לסייע בפתרון בעיות התעסוקה של מובטלים ועולים חדשים . ב . לפעמים הסיבה לכך היא הקמת גוף מפקח המסדיר פעילותם של גופים עסקיים . 120 לדוגמה , חוק בנק ישראל , תשי " ד – 1954 הקים את בנק ישראל , שהוא בעל סמכויות דומות לזו של חברה מסחרית רגילה . ג . יש שתאגיד מוקם כדי להסדיר פעילות כלכלית בענף מסוים , כמו לדוגמה המועצות לייצור ושיווק : מועצה לייצור ולשיווק של ירקות , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה