1.41 פתיח

עד עתה עסקנו בהתאגדויות המוקמות על ידי אנשים פרטיים אשר אינם קשורים עם המנגנון הציבורי . נפנה כעת לבדוק תאגידים שקיומם הוא תוצאה של תהליך חברתי ביזורי ביסודו , שבמסגרתו שואף השלטון המרכזי לבזר את סמכויותיו ולהעביר את מקצתן לידי גופים נפרדים בעלי ניהול עצמאי . בשנת 1970 נתמנתה ועדה להכנת חוק חברות ממשלתיות בראשותו של פרופ ' אהרן 110 ברק . במסגרת המלצותיה היא מתארת את הרקע ההיסטורי הכלל – עולמי של התפתחות תאגידים אשר נוסדים כדי לסייע לשלטון למלא את תפקידיו . דומה , כי ההיסטוריה של פעילותה הכלכלית של הממשלה במסגרת מאוגדת מלמדת על התנגשות מתמדת בין שתי קבוצות מאפיינים . יתרונה של מדיניות שבמסגרתה בוחר הממשל לבצע את פעולותיו העסקיות באמצעות יחידות ממשלתיות הוא בקיומו של פיקוח הדוק של הרשות המבצעת על תיפקודה של היחידה העסקית , וביקורת פרלמנטרית הניזונה ממידע מלא על המתרחש בתוך היחידה העסקית . חסרונותיו של הסדר זה הם חוליי ביורוקרטיה , ולכן גם חוסר יעילות תיפקודית , היעדר גמישות , והיעדר יוזמה עסקית . וכך , אם מועברת פעילותה הכלכלית של המדינה לידיהם של גופים עסקיים , אכן משתפרת היוזמה ומתייעל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה