1.40 חברות לתועלת הציבור – התאגדות הכפופה לחוק החברות

צורת התאגדות כזו משמשת מתאגדים החפצים להקים מרכז משפטי עצמאי לשם קידום מטרה שאינה השגת רווחים . כיום מתבצעת התאגדות כזו על פי חוק החברות . סעיף 11 ) ב ( לחוק זה קובע , כי ניתן להקים חברה שעיקר תכליתה אינו לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה , אם כי היא תוכל כמובן להציב את הרווח כיעד לגיטימי . אם אכן זו המטרה , היא תיאלץ לקבוע בתקנון כי היא הוקמה להשגת מטרות ציבוריות , וכי היא מנועה מלחלק רווחים לבעלי מניותיה . . 106 ראו למשל : בר " ע 161 / 71 בני יהודה ת " א נ ' התאחדות לכדורגל בישראל והפועל חדרה , פ "ד כה ) ; 419 , 413 ) 2 ע " א , 189 / 76 מפלגת העבודה הישראלית נ ' לוין ואח ' , פ " ד לא ) ; 270 , 265 ) 2 ע " א 674 / 89 טורטן ואח ' נ ' התאחדות לספורט בישראל , פ " ד מה ) ; 726 , 715 ) 2 וכן ד ' לוין טריבונלים שיפוטיים במדינת ישראל , בתי – דין מיוחדים ופנימיים ) אבוקה , תשכ " ט ( . 57 הסדר זה שונה במעט מזה שהיה בפקודת החברות . ההבדל העיקרי הוא בכך , שכיום גם חברה לתועלת הציבור מחויבת להוסיף את הסיומת בע " מ לשמה , בעוד בעבר יכלה חברה כזו להשמיטה . ההסדר הקודם , שכבר אינו תקף היום , ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה