1.39 אגודה עות'מאנית מהי

אגודה עות ' מאנית היא צורת התאגדות שנהוג היה להשתמש בה בארץ – ישראל ובישראל למטרות דומות לאלו של העמותה – קידום מטרה חוקית שלא למטרת רווח . האגודה 102 העות ' מאנית מתנהלת על פי הוראותיו של החוק העות ' מאני של האגודות . החוק הזה , שמקורו צרפתי , הצהיר על חופש ההתאגדות בתאגיד המרַכז קבוצת אנשים אשר החליטו להתקבץ ולפעול במשותף לשם השגת מטרה שאינה חלוקת רווחים . סעיף 8 לחוק האגודות העות ' מאניות קובע , כי אגודה שמסרה הודעה על ייסודה היא אישיות משפטית , ויש לה היכולת לזכות ולחוב , והכושר לבצע פעולות משפטיות שונות . ההסדר של החוק העות ' מאני על האגודות היה לקוי ולא ממצה . במיוחד ראויה לציון דרישת הפיקוח על כל קבוצת אנשים שמתכנסת לשם קידום מטרה משותפת . החשדנות מפני השלכות פועלה של התאגדות כזו באה לידי ביטוי בסעיף 6 לחוק האגודות , שהטיל איסור על ייסוד אגודה חשאית . לפיכך , " מיד בהיווסד אגודה היא חייבת לשלוח ... לרשות הודעה חתומה בחתימותיהם ובחותמם של המייסדים , שתציין את שם האגודה ומטרתה , את מקום הנהלתה , את שמות מנהליה , את תורם ומקום מגוריהם ... " . צורתו והסדריו החלקיים של חוק האגודות הו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה