אגודה עות'מאנית

שחוק זה אינו חל עליהן לפי סעיף 67 לחוק העמותות . סעיף 67 מוציא מגדר החוק שני סוגי התאגדויות : אגודות שהן מפלגות פוליטיות קיימות או שנוסדו לפני עבור שנתיים מיום תחילת חוק זה ; ואגודות שהן ארגונים של עובדים או של מעבידים קיימים , או שנוסדו לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק העמותות . מפלגות פוליטיות כפופות 103 החל משנת 1994 לחוק המפלגות , תשנ " ד – . 1994 מכאן נובע , כי החוק העות 'מאני על האגודות ממשיך לחול על ההתאגדויות הבאות : אגודות עות ' מאניות שלא נרשמו כעמותה , ומטעמים שונים ) מינהליים בעיקרם ( לא נמחקו מפנקס האגודות העות 'מאניות ) כאלה קיימות עדיין ( , וארגוני עובדים ומעבידים שהתאגדו על פי החוק העות ' מאני על האגודות . לדוגמה : ההסתדרות הכללית החדשה היא אגודה עות ' מאנית . בשאלת מהותה של אגודה עות ' מאנית דן בית המשפט העליון בעניין הסתדרות " אגודת 104 ישראל " בארץ ישראל ואח ' נ ' שלום משה שוורץ . שם הוא נדרש לפסוק בעניין תוקפה של החלטת המועצה הארצית של הסתדרות אגודת ישראל , מפלגה שהייתה מאוגדת כאגודה עות ' מאנית קודם כניסתו של חוק המפלגות , התשנ " ב – 1992 לתוקף . המועצה הארצית הי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה