1.37 אישיותה המשפטית של העמותה

סעיף 8 לחוק העמותות מנוסח באופן מפורש המצהיר על אישיותה המשפטית של העמותה : " מהיום שצוין בתעודת הרישום כיום הרישום תהיה העמותה תאגיד , כשר לכל זכות , חובה ופעולה משפטית " . ההכרזה הברורה מפרטת את מעמדה העצמאי של העמותה בכל האמור ביחסיה עם עמיתיה , בנכסיה , ובחובותיה כלפי צדדים שלישיים . שאלת אחריותם של חברי העמותה לחובותיהם , אשר עולה כל אימת שנדונה שאלת אישיותו המשפטית הנפרדת של תאגיד , אינה מוזכרת בחוק . האם משום כך ניתן להבין כי המחוקק התיר הקמת עמותה שאחריות חבריה היא בלתי – מוגבלת ? עקרונית , התשובה חיובית , למרות שאפשרות כזו אינה נקובה בחוק . עמותה , ככל תאגיד אחר , יכולה להתאגד הן בצורה שבה אחריות חבריה מוגבלת הן בצורה שבה אחריות חבריה בלתי – מוגבלת . לצורך ההתאגדות ניתן לתאר גם מצב היברידי , שבו , מצד אחד , העמותה התאגדה באחריות בלתי – מוגבלת של חבריה , אך , מצד אחר , כל החברים הם תאגידים שאחריות חבריהם / בעלי מניותיהם הם מוגבלת . יתרה מזו , במצב שבו אחריות חבריה בלתי – מוגבלת , עשויה ההתאגדות להתמודד ביתר קלות עם הדרישה לקבל הטבות מס . הקושי נוגע לנכונותם של בני – אדם פיסיים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה