1.35 טעמים לבחירה בעמותה כתאגיד המספק את המצרך או השירות

א . כשל שוק בהתאם לתיאוריה הכלכלית , בהתמלא תנאים מסוימים יספקו תאגידים למטרת רווח מצרכים ושירותים בכמות ובמחיר אשר ייצגו יעילות חברתית מרבית . בין התנאים החשובים ביותר ניתן למנות את התנאי אשר לפיו יוכלו צרכנים , ללא עלות ומאמץ מופרזים , לבצע את הפעולות הבאות הקשורות ברכישת המצרך / שירות : לערוך השוואה מדויקת במידה סבירה בין מצרכים ושירותים של תאגידים על מנת לאתר את העסקה הטובה ביותר עבורם ; להגיע להסכם מפורש עם התאגיד שנבחר בנוגע למצרך / שירות שיסופק ולמחירו ; ולקבוע בדיעבד אם התאגיד שעמו התקשרו אכן עמד בכל תנאי ההסכם , ולהשיג ממנו פיצוי אם אכן הפר את תנאי ההתקשרות . הדגימו תנאים שניתן לתארם כפוגעים במאמצים להשגת שווי משקל כלכלי ? מונופול בין יצרנים , מחד גיסא , והיעדר תופעות של " מרד צרכנים " , מאידך גיסא , הם שני גורמים אשר עלולים להפר את שיווי המשקל הכלכלי . במקרים רבים משקף השוק שיווי משקל כלכלי . אולם , לעיתים אין בידי הצרכנים האפשרות להעריך ולבדוק כראוי ובאובייקטיביות את המוצר או השירות ) ליקוי כזה נכנה נחיתות תיפקודית (; לדוגמה , כאשר לצרכן חסרים אמצעים כלכליים לבצע סקר שווקים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה