1.34 סוגי עמותות כבסיס לניתוח כלכלי

את העמותות ניתן לחלק על פי שתי חלוקות . חלוקה אחת מתייחסת לאופן מימון העמותה , ובמסגרתה יש למיין את העמותות לשני סוגים : א . עמותות תרומות ) , ) donative NPO שעיקר מימונן הוא תרומות . לדוגמה : האגודה למלחמה בסרטן , עמותות להצלת חיי אדם , הוועד למען החייל . ב . עמותות מסחריות ) , ) commercial NPO שעיקר מימונן הוא תשלומים תמורת שירותים שהן מספקות . לדוגמה : עמותות שמנהלות מתנ " סים ) מתנ " ס – מרכז תרבות , נוער וספורט ( . חלוקה שנייה מתמקדת בבעלי השליטה בעמותה , ובמסגרתה יש למיין את העמותות לשני סוגים : א . עמותות הדדיות ) – ) mutual NPO עמותות הנשלטות על ידי יחידים המהווים גם את ספקי מקורות הכנסתה של העמותה . לדוגמה : במקרה של עמותות תרומה , ספקי ההכנסה הם התורמים . במקרה של עמותות מסחריות , ספקי ההכנסה הם צרכני העמותה . ב . עמותות יזמיות ) – ) entrepreneurial NPO עמותות שמוקד השליטה בהן אינו נתון בידי ספקי ההכנסה . בדרך כלל נשלטות עמותות כאלה בידי הנהלה עצמאית . לדוגמה : העמותות לגיוס תרומות למטרות ציבוריות נשלטות על ידי גוף ציבורי עצמאי שנבחריו הם אנשי ציבור , המשמשים בתפקיד לשם קידום...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה