1.33 ניתוח כלכלי של הסיבות להקמת עמותה

" אילוץ אי – החלוקה " הוא המאפיין המובהק ביותר של העמותה , ועל פיו יש לנתח את התנהגותה הכלכלית של העמותה . המלומד הבולט ביותר אשר היה הראשון שהציע ניתוח כלכלי של התנהגות העמותה הוא הנרי הנסמן , משפטן וכלכלן מאוניברסיטת פנסילבניה בארצות – הברית . עבודותיו הקלאסיות בנושא ההתאגדויות שלא למטרת רווח 94 ) Non tfiPro Organization – NPO ( מהוות ציון דרך בכל מחקר בנושא זה . הניתוח שלהלן מסתמך על מאמריו של מלומד זה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה