עמותה

הגדרה זו מכירה בכך שמלכ " ר יכול להיות גם חבר – בני – אדם לא מאוגד , ולכן לא בהכרח עמותה . זאת ועוד : לא כל עמותה זוכה למעמד של מלכ " ר , אלא רק עמותה אשר עונה על דרישות החוק . מעצם שמה ברור , כי עמותה מבוססת על התקשרות בין עמיתים , קרי , בני –אדם המתכוונים ליצור יחסי רֵעות במסגרת התאגיד . מטרתם המוצהרת של מתאגדיה היא להגדיל את התועלת המיצרפית ) שהיא ה " עוגה החברתית – כלכלית " ( אשר תצמח מריכוז מאמציהם המשותפים וריכוז תכונותיהם המיוחדות במסגרת התאגיד . בדרך כלל מיועדת תועלת זו לקדם אינטרסים ציבוריים – חברתיים , חינוכיים , תרבותיים , דתיים , אמנותיים , ספורטיביים וכיוצא באלה מטרות ציבוריות . אמנם , ריכוז המאמצים עשוי בהחלט להניב רווח , וטוב שכך . עם זאת , גם אם מופקים רווחים , אין המאוגדים בעמותה שואפים להפנות את פירותיו של הערך המוסף שיופק לכיסם הפרטי . אילו חפצו להפיק רווח כלכלי אישי , היו פונים לצורת התאגדות אחרת . משום כך , עמותה היא צורת התאגדות שהשאת רווח מפעילותה היא יעד לגיטימי לחלוטין , אך הוא אינו יכול להוות מטרה עיקרית . יתרה מזו , בניגוד להתאגדויות האחרות שעסקנו בהן , היסוד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה