1.31 פתיח

ראינו לעיל , כי מצבים של " כשל חוזי " יוצרים מצב שבו צרכנ י המצרך או השירות יעדיפו התאגדות במסגרת של תאגיד אשר מנוע מלחלק רווחים . קיימות בדין הישראלי שתי אפשרויות להשגת מטרה כזאת : האחת באמצעות התאגדות כעמותה בהתאם לחוק העמותות , תש " מ – , 1980 והשנייה – התאגדות כחברה לתועלת הציבור על פי חוק החברות . נבחן תחילה את העמותה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה