1.30 ניתוח כלכלי של אגודה שיתופית

אגודה שיתופית מוקמת כדי לשפר את רווחתו של הפרט החבר בה . מטרה זו תשיג האגודה השיתופית באמצעות הגבלת המחיר שהצרכן ישלם עבור המצרך / שירות שהוא חפץ לרכוש . לכן , אגודות שיתופיות צרכניות ושירותי תחבורה מוקמים כאשר הצרכן הפוטנציאלי ייתקל במונופול אשר מטבעו קובע את המחירים ברמה הגבוהה משיווי המשקל התחרותי . לעומת זאת , אגודות שיתופיות שהן קיבוצים או מושבים הוקמו בארץ מטעמים אחרים . אשר למושבים , ניתן להצביע על הטעמים הבאים להקמתם : יתרונות לגודל – ריכוז כוחות משותפים לשיווק התוצרת , וביטוח הדדי – הקטנת סיכונים . אשר לקיבוצים , נימוקי הקמתם כאגודות שיתופיות נוגעים יותר להיסטוריה האידיאולוגית של ההתיישבות בארץ – ישראל . נבהיר להלן את סיבות הקמתן של אגודות שיתופיות שנועדו לעקוף את קשיי תופעת המונופול ונחיתותו של הצרכן . לשירותים חיוניים של אספקת אוצרות טבע , כמו מים , חשמל , גז וכדומה , מעצם מהותם אין תחליפים , ושימושיהם נחוצים לכל האזרחים . במצב כזה , של היעדר שוק תחרותי למוצרו , יהיה היצרן חופשי להעלות את המחיר עד לסף העליון של הכדאיות עבורו . כך גם קורה עם שירותים ציבוריים מסוימים , שבהם כד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה