1.28 החוק בשירותו של הרעיון השיתופי – השתקפות עקרונות הקואופרציה בפקודת האגודות השיתופיות: ביסוס אידיאולוגי ומשפטי

אחד מעיקריה החשובים של האגודה השיתופית הוא איגוד חברים בעלי מקצוע או מעמד דומה לשם שיפור מצבם הכלכלי על ידי פעולות משותפות עבור החברים , כגון קניית מצרכים , מכירת תוצרת והשגת אשראי . השאת רווחי החברים , לעומת זאת , אינה המטרה הראשונית של הקואופרטיב . האגודה השיתופית , אשר מושתתת על עקרונות השוויון , העזרה והאחריות ההדדית , שואפת להעניק זכויות וטובות הנאה שוות לכל חבריה . על כך נאמר בבג " צ פרי העמק : " האגודה השיתופית ביקשה לעצב בארץ חברה חדשה ואדם חדש . חברה המבוססת על שיתוף , עזרה הדדית ושוויון , לא הקשר הרכושי , 82 אלא הקשר האישי – הוא העומד ביסוד מפעל הקואופרציה " . 83 ביטוי לכל השאיפות הללו נמצא בסעיף 4 לפקודת האגודות השיתופיות משנת . 1933 כותרת השוליים של הסעיף היא " מטרותיהן של אגודות " , והוא קובע כדלקמן : בהתחשב עם ההוראות הכלולות לקמן , תוכל אגודה שמטרותיה הן טיפוח החסכון , עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים , כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם , עסקיהם ושיטות הייצור שלהם , או אגודה שנתכוננה כדי להקל על פעולותיהן של אגודות כאלה , אם טרם נרשמה עפ " י ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה