1.27 פתיח

האגודה השיתופית להשיג בדרך של הענקת שירותים לחברים באמצעות מפעל משותף . הצטרפות החברים מבוססת על רצון חופשי , ובנויה על קשר אישי בין המתאגדים . החברים – המשקיעים אמורים להשקיע מהונם האנושי – כוחות העבודה . ריכוז כוחות אלו נועד להשיג תמורה כלכלית לכל חברי האגודה . פירות המאמצים המשותפים , כלומר הרווחים , אמורים להתחלק באופן שווה בין החברים בלי להתייחס להשקעה הראשונית האישית . במקביל להתאגדות כחברה מציע קובץ החוקים הישראלי אפשרות התאגדות עסקית אשר משלבת אידיאולוגיה חברתית עם ביצועים עסקיים . החוק נענה לדרישות ההתפתחות החברתית , ורקח התאגדות עסקית דומה לחברה רשומה וגם שונה ממנה , באמצעות פקודת האגודות השיתופיות . התנועה השיתופית בעולם , אשר יצרה את הקואופרציה ) האגודה השיתופית ( , שמה לה למטרה שיתוף ושוויון בין החברים המאוגדים באיגוד . יסודות אלו מבטאים את הרעיון , כי הקואופרטיב המבוסס על השקעה משותפת של הון אנושי נועד להגדיל את הכנסות העבודה של חבריו ולהקטין את הוצאות הצריכה שלהם . מטרה זו אמורה . 75 ס " ח , 694 תשל " ג , . 118 . 76 ס " ח , 610 תשל " א , . 16 . 77 ס " ח , 462 תשכ " ה , ....  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה