1.26 המקורות המשפטיים של דין החברות הנוהג כיום בישראל

המקורות המשפטיים של דין החברות הנוהג כיום בישראל הם רחבים ומורכבים . איתור וזיהוי המקורות של " דין החברות " , כמו מקורותיו של כל תחום משפטי אחר , הם בעלי חשיבות מכרעת לכל מי שמתמודד עם פתרון בעיות משפטיות הנוגעות לתחום הנדון . יש להבדיל בין דיני החברות במובן הצר לבין דיני החברות במובן הרחב . במובן הצר מדובר בחקיקה העוסקת בחברה כתאגיד . במובן הרחב , כל החוקים חלים על חברות , בתוקף היותה " אדם " כמשמעותו בחוק הפרשנות , אלא אם כן הקְשר הדברים מחייב אחרת . כדי לעמוד על תוכנו של המושג " דין החברות " , ראוי להקדים ולברר את משמעותו של המונח " דין " . הגדרתו של המונח " דין " מצויה בחוק הפרשנות , התשמ " א – , 1981 והיא כוללת את הרכיבים הבאים : חיקוק אשר כולל חוקים או תקנות ; דינים דתיים – בין שבעל – פה ובין שבכתב – כפי תוקפם במדינה ; אקט של הפרלמנט הבריטי או דבר המלך במועצתו או חלק מהם , או תקנות לפיהם , ודיני המשפט המקובל ועקרונות היושר של אנגליה , כפי תוקפם במדינה ; דינים עות ' מאניים כפי תוקפם במדינה . מהגדרה זו אנו למדים , כי כל ענף משפטי בישראל יונק לתוכו את היסודות הבאים : דברי חקיקה ישרא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה