1.24 יתרונותיה של חברה מוגבלת – סיכום

חמישה יתרונות עיקריים נצמחים לחברה כתוצאה מהגבלת אחריות בעלי מניותיה . ראשית , צמצום הצורך בפיקוח על התנהגותם של נציגי החברה . כדי להבהיר יתרון זה יש להבהיר את " בעיית הנציג " . החברה , בהיותה גוף החסר תכונות אנושיות , נזקקת לבני – אדם כדי לתפקד . פרטים טבעיים אלו משמשים נציגיה / שלוחיה בכל תחומי פעילותה . קשרי שליחות אלו מקורם בחוזה , שעל פיו השולח מתקשר עם השלוח לביצוע פעולה משפטית בשמו ובמקומו , אשר כרוכה בהעברת סמכות לשלוח לקבל החלטות הקשורות עם ביצוע השליחות . אם נניח , כי שני הצדדים לקשר הם מ שׂיאי תועלתם – שלהם ושואפים להגדיל את טובת ההנאה שלהם ממעמדם , קיים בסיס להנחה כי השלוח / נושא המשרה עלול שלא לפעול לה שׂ את האינטרס של השולח , שהם החברה ובעלי מניותיה , אלא לטובתו – שלו . כדי שהשולח יוכל לפקח על תיפקודו של השלוח , ולמנוע בעדו מלפעול באופן אנוכי ולסטות מיעד שליחותו – ה שׂ את האינטרס של השולח – עליו לתמרצו כראוי . לשם כך יידרש השולח לכרות חוזה מפורש עם השלוח , שבו יתחייב השולח לשלם לשלוח תמורת הימנעותו של האחרון מלהזיק לשולח . כל הפעילות הזאת של תימרוץ , פיקוח והתקשרות כרוכה בעל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה