1.21 הסבר כלכלי להקמתה של חברה

החברה הרשומה היא התאגיד הנפוץ ביותר . התאגדותה של חברה מתבצעת על פי הוראותיו של חוק החברות , תשנ " ט – , 1999 שהוא הדין התקף כיום , ובמסגרתו מתאגדות חברות לסוגיהן השונים . המוצר העיקרי שמציע חוק החברות כצורת התאגדות מסחרית הוא חברה באחריות מוגבלת . חשיבותה הראשונית של חברה כזו היא יצירת גוף עסקי נפרד , שבאמצעותו יזכו משקיעי ההון להפיק רווחים באופן יחסי להשקעתם , למרות שאחריותם הכלכלית לא תשתרע מעבר לסכום ההון שהתחייבו להשקיע . משמעות הדבר היא , כי כאשר אדם מתקשר בהסכם לרכישת מניות בחברה מוגבלת במניות , הוא מתחייב כלפיה לשלם עבור המניות סכום כסף מסוים נקוב וידוע בעת ביצוע העסקה . סכום זה , ולא פחות ממנו אך גם לא יותר ממנו , הוא סך כל חובו של המתקשר עם החברה . לכשיסיים המתקשר לשלם לחברה את הסכום שהתחייב בו בגין המניות שרכש , ייפרע חובו כלפי החברה , ואיש לא יוכל לרדת לנכסיו בגין סכום כלשהו הקשור עם היותו בעלים של מניות בחברה . רישומה של חברה כתאגיד משפטי עצמאי מנתק את הקשר בין המשקיעים בחברה לבין בעלי החוב שלה , ומחסן את המשקיעים מפני אחריות לכל חובות החברה . יתרונה הגדול של חברה עסקית רש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה