1.20 חסרונות במבנה השותפות

השותפות , כצורת התקשרות עסקית , אינה עונה על שאיפותיהם של משקיעים ויצרנים רבים בשל מספר טעמים . נמנה כאן שלושה מהם . ראשית , רוב הדינים מאפשרים פירוק שותפות על פי רצונו של אחד השותפים , או מותו או פשיטת רגלו . חוסר הקביעות בהסדר עסקי כזה ) שמתבטא בהפסקת ההמשכיות ( מרתיע משקיעים , שעלולים להפסיד את השקעתם בגין הליכי פירוק מייגעים . אמנם , ניתן להתנות על נסיבות הפירוק ועל זמינותו לשותפים , אך ההוצאות בגין משא ומתן כזה יקרות , ותועלתן עלולה לסגת מפני עלותן . יתרה מזו , אף אם הסכם השותפות יתנה את הגבלת זכותם של השותפים לפרק את השותפות ולמשוך את כספם , אי –הנזילות בהסדר כזה והתלות בהסכמתם של שותפים אחרים לפירוק ההתקשרות אינם מושכים אנשי עסקים בעלי העדפות השקעה מגוונות . מדוע ישאפו משקיעים בשותפות שבה האחריות בלתי – מוגבלת להתנות על אפשרות פרישתו של משקיע ? תשובה אחת היא , שללא הגבלת אחריות לא יורשה השותף למכור את חלקו בלי הסכמת האחרים . אילו הורשה לעשות כך , הוא עלול היה למכור את חלקו לשותף חסר אמצעים , ובכך להגדיל את סיכונם של השותפים האחרים במקרה שייתבעו לשלם את חובות השותפות . תשובה שניי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה