1.19 השפעתה של תפיסת מהותה של האישיות המשפטית על הגדרת השותפות כתאגיד

מחלוקת זו באשר למהותה של האישיות המשפטית משליכה על הגישות הנוגעות למהותה של השותפות . בסוגיה זו ניתן לאפיין שלוש גישות עיקריות . א . גישת מהותו התיאורטית של תאגיד הגישה הראשונה מתאפיינת בשלילה מוחלטת של אישיותה המשפטית של השותפות בנימוק של היעדר הגבלת אחריות . גישה זו , המובעת במאמרו של פרופ ' אוריאל 48 פרוקצ ' יה , מתבוננת במהותה של תופעת האישיות המשפטית כפי שהיא מופיעה בעולם . לשיטתה של גישה זו , אין לתת משקל כלשהו להצהרת דין שאינו עולה בקנה אחד עם הטבע והתיאוריה . ומאחר שלשיטתה של גישה זו כל מהותה של אישיות משפטית היא קיום עצמאי של מרכז בעל זכויות וחבויות משל עצמו , הרי בהיעדר אפשרות לייחס לאותו מרכז חובות וזכויות משל עצמו , אין למרכז קיום . לכל היותר , ניתן לראות בשותפות קרן משותפת המנוהלת על פי חוזה . תימוכין לתפיסה זו של השותפות ניתן למצוא בחוק האנגלי , אשר אינו מכיר באישיותה המשפטית הנפרדת 49 של השותפות . הדין האנגלי – – Partnership Act , 1890 מכוון את רוב הוראותיו אל השותפים . וכך , למשל , כל שינוי במספרם משנה את זהות השותפות . רכוש השותפות הוא למעשה רכוש השותפים , וחובות השותפ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה