1.17 ניתוח כלכלי של הסיבות להקמת שותפות

אם נלווה בן – אדם החל מהרגע שבו גומלת בלבו ההחלטה לייצר מוצר או לספק שירות , כדי שיפיק ממנו רווח , ועד למועד שבו הוא משיג מטרתו , ניווכח כי דרכו רצופה פעולות של ארגון ותיאום בין ספקי הון , ספקי עבודה , וצרכני המוצר או השירות שאותו הפיק . נניח , כי שרית היא מומחית לגידול עשבי תיבול , והיא חפצה להשתמש במומחיותה כדי להפיק ממנה רווח . בידיה מספר ברירות : א . ברירה אחת היא לרכוש את עשבי התיבול מחקלאים הגרים בסביבתה , לשכור נכס מקרקעין ) מחסן , חנות ( שבו תציג את סחורתה , לפרסם בכל דרך אפשרית את העסק החדש שפתחה , ולמכור את מרכולתה . אולם , בחירה בברירה זו לא רק שאינה מביאה לידי ביטוי את מומחיותה של שרית – גידול העשבים – אלא אף מצמצמת את עיסוקה רק לתחום שירותי תיווך ומגדילה את היקף הוצאותיה . ב . ברירה אחרת , שתסייע לה לחסוך את פער תיווך בגין רכישת עשבי התיבול ומכירתם לצרכנים , היא גידול העשבים בעצמה . לשם כך היא תזדקק לקרקע במקום ובאיכות הראויים לגידול עשבי תיבול , לזרעים מן הזנים שהציבור צורך , ולהשקעה של שעות עבודה רבות כדי לגדל את הצמחים , לנהל את העסק , ולמכור את מרכולתה לצרכנים . תהליך ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה