1.16 פתיח

עד כאן נבדקו המודלים השונים שבהשפעתם עוצבה דמותו של התאגיד המודרני . אולם , תאגיד אינו אלא מושג כללי . הוא שם משפחה לקבוצת יצורים משפטיים בעלי מאפיינים זהים . למעשה , " תאגיד " הוא שם המתאר אוסף של פרטים . לכל אחד מחברי הקבוצה הנקראת תאגיד יש מספר תכונות המייחדות אותם ומבחינות ביניהם לבין יצורים משפטיים אחרים . ולהיפך – רק פרטים בעלי תכונות יסוד בסיסיות ימוינו כבני משפחת התאגיד . את תבניות התכונות הבסיסיות המשותפות יצקו המודלים השונים . מעבר לתכונות אלו , נבנו במהלך מאות השנים צורות שונות של התקשרות באמצעות תאגידים . השוני בין הצורות הוכתב על ידי הצרכים השונים של החיים העסקיים , החברתיים והתרבותיים . לשימושנו כאן נמנה את התאגידים הבאים ונדון בהם : חברה רשומה , שהיא עיקרו של קורס זה , שותפות , אגודה שיתופית , עמותה , תאגיד סטטוטורי . הפרקים הבאים ידונו בכל אחד מתאגידים אלו , ויתמקדו בשימושו העיקרי של כל תאגיד לצורכי הפרטים הטבעיים העושים בו שימוש יומיומי .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה