1.14 המודל השלישי – המודל החוזי

המודל השלישי שחותמו ניכר באופן בולט בהתפתחות מוסד התאגיד הוא המודל החוזי ) . ) The Contractual Cognition מודל זה מתייחס במיוחד לחברה הרשומה המחלקת 41 רווחים , ומגדיר את עצמו על פי עקרונות פעולתה . . 04 ע " א 407 / 89 צוק אור בע " מ נ ' קאר סקיוריטי בע " מ ואח ' , פ " ד מח ) . 696 , 694 , 661 ) 5 . 14 על כך לדוגמה : , F . H . Easterbrook & D . R . Fischel The Economic Structure of Corporate Law ) Harvard University Press 1991 ;( R . A . Posner Economic Analysis of Law ) wNe York , 5 ed . 1998 ( . 425 המודל מתמקד במהות הקשר המשפטי והכלכלי בין הפרטים שהקימו את החברה , ובינם לבין קהילות חיצוניות שקשורות עם החברה . על פי הוגיה של תורה זו , חופש ההתקשרות הרצונית מאפיין את מערכת היחסים בין כל בעלי העניין בחברה . יזמיה חופשיים לבחור בצורת ההתאגדות המתאימה להשגת מטרתם המשותפת . מנהלי החברה קובעים את האסטרטגיה העסקית שלה , ומכריעים באשר לאופיו הכלכלי של התאגיד שיצרו – אם יהיה גוף למטרת רווח אם לאו . הם בוחרים את סוגי ניירות הערך שיונפקו , מחליטים על אופי זכויות ההצבעה של בעלי המניות , וקובעים את...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה