1.13 המודל השני – התורה הריאליסטית

המודל השני שניתן להצביע עליו כגורם רב – השפעה בהתפתחות דיני התאגידים הוא זה המבוסס על התורה הריאליסטית ) . ) The Real - Entity Theory על פי תורה זו , התאגיד הוא ריאלי ויש לו קיום עצמאי מחוץ לדין . לפיכך , מקור קיומו המשפטי של התאגיד , 35 כפי שמגדיר זאת פרופ ' גואלטירו פרוקצ ' יה בספרו , הוא בקיומו הריאלי . יצירתו של התאגיד , היווצרותו המטה – פיסית , קודמת להכרת הדין בו . מקומו של הדין הוא בשלב האחרון של התהליך , ותפקידו הוא להצהיר על קיומו של התאגיד לאחר שזה כבר נוצר . חסידי הגישה הריאליסטית לתאגיד מציבים חיץ ברור בין האדם כמושג לבין האישיות המשפטית שלו . אדם , שבמשמעותו המשפטית יכול להיות גם תאגיד ) ולא בן – אדם ( , הוא מרכז נושא זכויות , ונושאו של מרכז כזה יכול שיהיה יצור פיסי , אך גם גוף שאינו בשר ודם , ובלבד שיש לו הוויה עצמאית . גופים כאלה , אומרים ה " ריאליסטים " , אינם יציר הדין . הם יצירי היזמים שהתארגנו לשם השגת מטרה משותפת באמצעות גוף משותף שהחליטו להקים . החלטת היזמים להקים את הגוף היא הכוח שהפיח רוח בגוף , ולא החוק . היצור החדש שהוקם אינו תעתיק מדויק של רצונו של יזם זה או א...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה