1.12 המודל הראשון – הפרדיגמה ההיררכית

המודל הראשון מדגיש את המבנה המידרגי ) היררכי ( אשר מכוחו מוענק תוקף לאישיותו המשפטית של התאגיד , ולכן הוא מכונה הפרדיגמה ההיררכית . פרדיגמה זו מדגישה את מעמדו של התאגיד כגוף אשר את האישור לקיומו כגוף חי הוא מקבל מגורם אחר , חיצוני , שאינו קשור לחברים בתאגיד ולאנשים שיזמו את הקמתו . הגוף החיצוני המעניק לתאגיד את חיותו הוא המדינה . התערבות המדינה באמצעות הגופים ) אורגנים ( המוסמכים שלה היא המעניקה לתאגיד את חיותו , את קיומו . שתי תורות מרכזיות מאפיינות את המודל ההיררכי : תורת הפיקציה ותורת ההענקה . תורת הפיקציה ) ) Fiction Theory על פי תורה זו , בכוחו של הדין להעניק כשירות משפטית גם לגופים שנוצרו באופן מלאכותי ושאינם בני – אנוש . אולם , הענקה זו היא בבחינת פיקציה , מעשה מלאכותי , ונוצרת רק למטרות רכושיות . גופים מלאכותיים אלו , קובעת תורת הפיקציה , שאינם אלא יצורים פיקטיביים , אינם בעלי יכולת להביע רצון ולפעול , והם נזקקים לייצוג אנושי מתמיד , בדומה למחוסרי כשרות . ערכה של תורת הפיקציה נעוץ בקביעה , שהאישיות המשפטית נוצרת על ידי הדין , וכי בידי הדין הכוח ליצור אישיות משפטית בעלת כשרות מש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה