1.11 מהות אישיותו המשפטית של התאגיד

אישיות משפטית מוגדרת , כאמור לעיל , כתופעה בעולם המשפט שהדין מעניק לה זכויות או מטיל עליה חובות . מאחר שהתאגיד הוא יצור בעל אישיות משפטית שאין לו קיום טבעי מעבר להכרת הדין בו , מתבקשת לכאורה ההבחנה בין בני אנוש , שלהם יש קיום רב – תחומי – קיום טבעי וקיום משפטי , לעומת התאגיד , שקיומו ה " טבעי " קשור בקיומו המשפטי . האומנם יש להבחנה זו השלכות על מהותו של התאגיד ? האם העובדה שלתאגיד יש קיום רק במסגרת עולם המשפט , לעומת האדם שיש לו קיום פיסי לבד מקיומו המשפטי , היא בעלת תוצאות משמעותיות כלשהן ? כדי להשיב על כך נבדוק האם יש לתאגיד קיום ממשי מחוץ למסגרת הדין , נוסף על קיומו המשפטי בתחומי הדין . האם ניתן להשוות את התאגיד לבן – האדם כך שנייחס לתאגיד קיום פיסי הנפרד מקיומו המשפטי ? התשובה לשאלה זו תלויה בתפיסה בדבר מהותו של התאגיד . במהותו של תאגיד עסקו משפטנים ואנשי אקדמיה מתחום מדעי החברה במשך מאות שנים . ניתן לסכם ולקבוע , כי על עיצובו של התאגיד כמוסד בעל יישות משפטית השפיעו מספר תורות ותיאוריות , שניתן להגדירן כבעלות השלכה מכרעת . לשם איפיון קווים משותפים לדוקטרינות שפותחו במדינות שבהן שול...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה