1.10 תאגידים בעלי כשרות כללית ותאגידים בעלי כשרות מוגבלת

הכשרות הכללית של התאגיד משתקפת בדרך כלל מתוך החוק . לדוגמה , חברה רשומה המתאגדת לפי חוק החברות הופכת לתאגיד בעל כשרות כללית . מסקנה זו נוכל להסיק מהסעיף המגדיר את מהות הכשרות המוקנית לחברה ביום התאגדותה . חוק החברות קובע בסעיף , 4 כי מיום התאגדותה החברה היא אישיות משפטית הכשרה לכל זכות , חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד . הצהרה זו מבהירה את כוונת המחוקק להעניק סמכות רחבה לחברה שמתאגדת מכוח חוק החברות לבצע ולפעול בכל תחומי ההוויה היומיומית הריאלית . המגבלות היחידות נובעות כמובן מקיומה המופשט והלא – פיסי של החברה . לכן , חברה לא תוכל , לדוגמה , להיות מועסקת כעובד המספק שירות או כפקיד ממשלתי . אולם , מגבלות אובייקטיביות אלו אינן פוגעות בכשרותה הכללית של החברה . כפי שראינו לעיל , היקף פעילותן של החברות המוגבלות בעולם הוא כה רחב , עד כי כלליות כשרותן המשפטית היא עובדה ברורה שאין עוררין עליה . לעומת זאת , קיימים תאגידים אשר מוקמים כיישות בעלת כשרות מוגבלת , והיא נותרת כזו ממועד התאגדותם עד לחיסולם . תאגיד בעל כשרות משפטית מוגבלת מוקם מלכתחילה כיישות מוגבלת , כאשר הדין מעניק לו ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה