1.9 כשרותו המשפטית של תאגיד

מיד עם ההכרה בו כאישיות משפטית רוכש התאגיד את מלוא הכשרות המשפטית שהדין חפץ להעניק לו . תאגיד הוא בעל כשרות משפטית כללית , כאשר הדין מעניק לו במפורש או במשתמע את הכוח הפוטנציאלי להיות בעלים של כל זכות , שמטבע הדברים אישיות דוגמת התאגיד מסוגלת להיות בעליה . היעדרן של יכולות פיסיות אינו מונע בעדו מלרכוש כשרות בעלת היקף כללי . המגבלות באופיו המטה – פיסי של התאגיד אינן נתפסות , בעיני הדין , כמכשול טבוע ) אינהרנטי ( בפני השגת כשרות כללית . המשפט מוכן להשקיף על התאגיד כעל יצור כשר לפעילות רחבה . את המגבלות הנובעות ממהותו המופשטת תופס המשפט כחריג טבעי , ממש כמו שחוסר יכולתו של בן –אדם בוגר להתפרק או להתמזג אינו נתפס כמכשול בפני הכרה בכשרותו הכללית . . 23 ראו על כך בספרו של פרופ ' יורם דינשטיין סמכויות המדינה כלפי פנים ) הוצאת שוקן ואוניברסיטת תל – אביב . 31 ) 1972 תפיסה משפטית זו של מהות כשרות התאגיד עולה בקנה אחד עם התפיסה הכלכלית של הפירמה . ההתפתחות החברתית והתמורות הטכנולוגית הכבידו על ייצור באמצעות יחידים . אלה נאלצו להתמודד עם קשיי תיאום בין הגורמים הקשורים עם תהליכי הייצור . הפירמה משמ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה