1.5 משמעותה של עצמאות משפטית

ראינו , כי מהותה של האישיות המשפטית היא הכשרות לשאת בזכויות ובחבויות . נבדוק את משמעותה של אמירה זו באמצעות דוגמה . נתבונן בקבוצת בני – אדם שמחליטה להקים עסק במשותף . נניח , כי הקבוצה פועלת בעולם שעדיין אין בו חוקים . הנחה זו היא משמעותית לצורך הדוגמה , מאחר שאישיות משפטית מוגדרת , כזכור , כמרכז שהדין מכיר בו כנושא זכויות וחבויות . היות שהנחת המוצא היא שעדיין אין חוקים , הרי בדוגמה נרשה לעצמנו להניח , כי די בכך שהצדדים העניקו לעסק זכויות וחבויות כתנאי להמשך קיומו . לצורכי הפעילות העסקית המשותפת החליטה הקבוצה לכנות את העסק בשם " עסק תחילת המאה " . עוד החליטה קבוצת החברים , כי כל חבר יתרום סכום כסף לשם מימון פעילותו של העסק . בנוסף לכך החליטו כל החברים , כי לשם ביסוס חוסנו הכלכלי של העסק יערוב כל אחד מהם לכל חובותיו של העסק . למטרת העסק רוכשת קבוצת בני האדם נכס , ורושמת אותו על שמו של " עסק תחילת המאה " . לשם מימון הנכס מקבלים ומבצעים חברי הקבוצה את שתי ההחלטות הבאות : האחת , מחצית מסכום הרכישה תמומן על ידי חברי הקבוצה . כל חבר התחייב לתרום סכום כסף קבוע , כך שסך כל התרומות יגיע למחצית ס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה