1.4 ההגדרה המשפטית של התאגיד

6 המשפטנים מגדירים את התאגיד כמרכז הנושא זכויות וחבויות מכוח הדין . משמעות הדבר היא , כי לתאגיד אישיות משפטית בדומה לבן – אדם פיסי . את המושג אישיות משפטית נגדיר , עיונית , כמושג המתאר תופעה בעולם המשפט אשר הדין מעניק לה זכויות משל עצמה ו / או מטיל עליה חובות משל עצמה , והיא למעשה מרכז הנושא 7 במיקבץ של זכויות ו / או חבויות . המרכז יכול שיהיה אדם פיסי ויכול שיהיה תאגיד . מובנו המעשי של המושג אישיות משפטית הוא ייחוס משמעות מיוחדת ונפרדת להסדר נורמטיבי ) כלומר , תופעה ( , המייצג אוסף תכונות אצל יצור הקיים קיום ריאלי . קיומו הריאלי של היצור עשוי לנבוע מהיותו בן – אדם פיסי או היותו יציר המשפט . הכרה באישיות המשפטית מעניקה יכולת פעולה רב – ממדית במרחב היומיומי . במילים אחרות , יש להבחין בין קיום ריאלי לבין מציאות משפטית : כל יצור חי הוא בעל אורגניזם פיסי . כך גם כל תאגיד הוא גוף בעל מציאות סוציאלית , אך בניגוד ליצור חי – אין לו אורגניזם פיסי . המציאות הסוציאלית או האורגניזם הפיסי הם תופעות מוחשיות – עובדתיות . לעומתן , המציאות המשפטית , המתבטאת בכושר לשאת בזכויות או חובות ואף לבצע פעולות מש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה