1.3 הגדרה כלכלית של תאגיד

5 הכלכלנים רואים בתאגיד אוסף של פרטים בעלי אינטרס משותף , המעוניינים לרכז את מאמציהם לשם קידום מטרה משותפת . צירוף משאבים משותפים של בעלי הון מגשים את מטרת ה שׂ את התשואה ביתר יעילות מאשר פעילות עסקית אינדיבידואלית . ואכן , ניתן להצביע על יתרונות של פעילות באמצעות תאגיד . ראשית , עלויות עסקה המוטלות על בן – אדם שנאלץ לבצע בעצמו את כל הפעילות הכרוכה בהקמת עסק גבוהות בהרבה מאלו שמועמסות על תאגיד . לדוגמה , אדם פרטי שחפץ להקים עסק ייאלץ לגייס בעצמו את ההון הדרוש , להתחקות בעצמו אחר כישוריהם המיוחדים של כל העובדים שיעסיק , לכרות אישית חוזים רבים עם כל אחד מספקי ההון ) האנושי או הפיננסי ( , ולעקוב אחר ביצועם . שנית , פעילות באמצעות תאגיד מאפשרת התמחות . ההסתמכות על התמחות מאפשרת לגלות ולנצל הזדמנויות של יתרון יחסי ) comparative advantage ( אצל פרטים בעלי כישורים שונים . . 5 ראו לדוגמה : . Brian R . nsfiChef Company Law : Theory , Structure , and Operation ) Oxford , 1997 ( 33 שלישית , באמצעות תאגיד ניתן להשיג תשומות גבוהות יותר מאלו שיוכל לממש בן–אדם אשר עושה הכל לבדו . לדוגמה , מאחר שקיימת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה