1.2 מבוא

תאגיד הוא שם כללי המתאר יצור מופשט . התאגיד אינו ילוד אשה ואין לו יישות פיסיולוגית ופסיכולוגית המאפיינת אדם טבעי . למרות זאת , הוא מוכר על ידי הדין כברייה שוות – מעמד לאדם הטבעי . יצור זה , שנברא בידי הדין , מבצע באמצעות בני –אנוש פעילות בעלת היקף עצום . למעשה , הוא מעורב ברוב תחומי החיים : הוא מתקשר בהסכמים , רוכש נכסים , מעסיק עובדים , תורם תרומות . לעיתים הוא חוטא בפעילות שלילית : הוא מזהם את הסביבה , משחד פקידים , מעלים מס או מפר חוזים . רק בתחומים שבהם נדרשת הוויה אנושית אינטימית נפקדת , באופן טבעי , נוכחותו : התאגיד אינו יכול ) עדיין ( לבחור ולהיבחר לרשות ציבורית , כשם שאינו יכול לבוא בברית הנישואין . הדוגמה המובהקת ביותר שבה משמשים התאגידים שחקנים רבי – עוצמה ורבי –השפעה היא התחום העסקי . זה עידן ועידנים שהעסקים והמסחר מתנהלים באמצעות תאגידים . אך גם בתחומים אחרים לא נפקד מקומו של התאגיד כגוף יוזם ומבצע פעילות מגוונת . לדוגמה : בתחום התרבות , החינוך , השירותים הקהילתיים , או אספקת שירותים ציבוריים , תאגידים הם ספקים וצרכנים כמו בני – אנוש . הם מפיקים הצגות , מארגנים קונצרטים , מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה