1.1 פתח דבר

ממנהלי עמותה . בהתאם לכך , פיקוח של בעלי המניות על נושאי המשרה שמנהלים את כספם של בעלי המניות שונה מזה שיפעילו חברים בעמותה שהתנדבו ליטול בה חלק לשם קידום מטרה ציבורית . השוני בהבדלים אלו מושפע מהכוונה הראשונית של המתאגדים ומצורת ההתאגדות שבה בחרו כדי להגשים מטרתם . שוני זה יידון להלן . חלק זה עוסק במהותו של התאגיד ובאיפיון סוגי תאגידים . תאגיד הוא שם כללי המגדיר קבוצה של גופים משפטיים בעלי מכנה משותף . כולם בעלי עצמאות משפטית , והם מתפקדים כיחידות אוטונומיות שהחוק מכיר בכשרותן להיות בעלות זכויות וחובות . תאגיד כגוף הוא מושג שנועד להגדיר התאגדות של פרטים יחידים , או של תאגידים שרוצים להקים התאגדות נוספת , אשר מתוך רצון משותף החליטו להתקבץ וליצור גוף אוטונומי , ריבוני , שאינו תלוי במייסדיו . גוף זה , לאחר שקיבל הכרה בחוק , מתנתק מיזמיו ויוצר יישות נפרדת בעלת כשרות , רצון , זכויות וחובות משל עצמה . שימושיו השונים של התאגיד בעולם החברתי והכלכלי יידונו ביחידה זו . במציאות לובש התאגיד צורות מיוחדות המותאמות לצורכי בני – אדם בחברה האנושית , כדי לספק את דרישותיהם . על כך נעמוד בחלק הראשון . א...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה