הקדמה

דיני תאגידים נועדו להסדיר את הקמתן , התנהלותן ופירוקן של התאגדויות משפטיות . צורות ההתאגדות המוכרות על ידי החוק הן מגוונות , ולכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים . לדוגמה , חברה בע “ מ היא התאגדות המשרתת אנשי עסקים , שמטרתה היא צבירת רווחים וחלוקתם בין בעלי המניות . לעומת זאת , אגודה שיתופית היא התאגדות המבוססת על עקרונות של עזרה הדדית ועזרת גומלין , ומשקפת דרך חיים והתנהלות עסקית שתפנית , שבה החברים גם מחויבים חברתית לעמיתיהם באגודה . עמותה רשומה היא צורת התאגדות אשר מקדשת עקרונות של התנהלות קבוצתית שלא למטרות של חלוקת רווח , ומתאפיינת בפעילות אידיאולוגית , סוציאלית או תרבותית . ניתן למיין את התאגידים לשתי קבוצות על פי מאפייניהם . יש שהם מיוחדים לתאגיד הספציפי שבו מדובר , ומפורטים בחוק המכונן את הקמת התאגיד : לדוגמה , איסור חלוקת רווחים לחברי עמותה על פי חוק העמותות , תש “ מ – 1980 לעומת הזכות לחלוקת דיבידנד המתבצעת על פי כללים מיוחדים בחוק החברות , תשנ “ ט – . 1999 וישנם מאפיינים הקיימים בכל סוגי התאגידים ; לדוגמה , היות התאגיד גוף עצמאי נפרד , פירמידת האורגנים — אסיפה כללית , דירקטוריון ו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה