דיני תאגידים כרך א

כרך א תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי : . 1 הקובץ הוא לשימושך האישי בלבד . פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה . . 2 השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד , עיון ומחקר אישי . . 3 העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן , המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים . 2007 במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה