רשימת בעלי זכויות היוצרים

אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה . W e ear lgratefu ot eth tcopyrigh sholder owh dgrante rthei npermissio ot eus eth sitem ttha rappea ni sthi book . איור העטיפה Library of the Hungarian Academy of Sciences , Kaufmann Collection , MS A . 384 , Fol . 183 v . איורים איורים 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 By permission of The Royal Library , Copenhagen , Denmark . Cod . Heb . 37 . איור 9 באישור הספרייה הלאומית , ירושלים . איור 10 באדיבות ספריית אוניברסיטת חיפה . מקבץ עמודי הצבע איורים 6 , 1 מחזור רוטשילד , פירנצה : 1490 ברשות ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה , . MS 8892 איורים 4 , 3 , 2 By permission of The Royal Library , Copenhagen , Denmark . Cod . Heb . 37 . איור 5 Bodleian Library , University of Oxford , MS . Kenn . 1 , fol . 185 a . איורים 8 , 7 א . ס . א . פ קריאייטיב / Bridgeman איור 9  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה