איור 8 ׀ יהודה מסיר ליאון, נופת צופים, מהדורת פקסימיליה של הדפוס הראשון, מנטובה רל"ה, 1475 [בערך], דף כח – סוף פרק יז ותחילת פרק יח.