אחרית דבר בין ימי הביניים לעת החדשה

כמו הפילוסופיה היהודית בכלל , כך גם המחשבה המדינית היהודית הוסיפה בעיקרה להיות מעוגנת בעולם התפיסות , המושגים והמונחים הימי – ביניימי עד ערב תקופת ההשכלה . עם זאת , היא החלה בהדרגה להפנים השפעות של שינויי האווירה התרבותית שחלו בתקופת הרנסנס , וכך נכנסו אליה תפיסות חדשות ומושגים חדשים , ואלה חוללו שינוי הדרגתי בתמונת עולמה . שינוי זה הגיע לשיאו המהפכני במאמר תאולוגי – מדיני של שפינוזה , שחובר במחצית השנייה של המאה השבע – עשרה . חיבור זה קרא תיגר על הנחות היסוד התאולוגיות של המחשבה היהודית , ובכלל זה על ההגות המדינית . וכך מבחינות רבות המחשבה המדינית היהודית של ימי הביניים באה לידי סיומה עם שפינוזה , ולא עם אברבנאל . עם זאת , עלינו להעמיד את הדברים בפרופורציה הראויה להם ; שפינוזה אכן חולל מהפכה במחשבה המדינית היהודית , אבל מהפכה זו השפיעה רק בשוליים של החברה היהודית , וזו הוסיפה בעיקרה להיות מעוגנת בתרבות הרבנית , המתבססת על סמכות ההלכה , עד תקופת ההשכלה . ועם זאת , אין ספק ששפינוזה הטרים את השבר הגדול שנוצר ביהדות המודרנית בעקבות ההשכלה והאמנציפציה , בזמן שיהודים רבים נטשו בהדרגה את סמכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה