ג. אברבנאל: משיחיות אוטופית־אפוקליפטית

כמו בנושאים רבים אחרים , גם בנושא המשיחי הציג אברבנאל עמדה מנוגדת במידה רבה לעמדת הרמב " ם . הוא הציע חלופה הפוכה , אם כי מלאה סתירות פנימיות , של משיחיות אוטופית ואפוקליפטית , האמורה להביא את ישראל למצב שהוא מחוץ לטבע ומעבר להיסטוריה . זו אמנם משיחיות המעבירה את הקיום האנושי לשלב מתקדם יותר של ההיסטוריה , אך היא מתכוונת אל מצב אחר – היסטורי , המשתייך לאחרית הימים . אם בעבור הרמב " ם היה נושא המשיחיות עניין צדדי למדי בתפיסת היהדות שלו , הרי הציפייה לביאת המשיח עמדה במרכז תפיסת עולמו של אברנבאל . אברבנאל התמודד עם נושא זה בטרילוגיה המשיחית שלו - ישועת משיחו , מעיני הישועה ומשמיע ישועה - שחוברה בדרום איטליה מיד לאחר גירוש ספרד . דיונים מקבילים נמצא בפירושיו לנבואות הגאולה של הנביאים . את האובססיה המשיחית של אברבנאל , את גישתו האפוקליפטית הקיצונית ואת עיסוקו הפרטני בחישובי קצין אפשר להסביר על רקע הטראומה האישית והלאומית של הגירוש . אכן הגירושים מספרד ומפורטוגל עוררו תסיסה משיחית אפוקליפטית כבירה . גם הדגש החוזר ונשנה שלו בנקמה הקשה שיעשה אלוהים באויבי ישראל עם ביאת המשיח מוסברת על הרקע הז...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה