א. מבוא: בין אוטופיה למציאות

לאורך ההיסטוריה . פעמים רבות שימשו תנועות משיחיות בסיס למגמות של שלילת סמכות ההלכה . גם כיום אנו עדים להופעת מגמות משיחיות בזרמים אורתודוקסיים מסוימים , כמו בפלג המשיחי של חסידות חב " ד , ובזרמים קיצוניים של הציונות הדתית . תופעה זו יכולה להסביר לנו מדוע גילה הממסד ההלכתי גישה מסתייגת מהעיסוק בשאלת המשיחיות . הניסיון המר מן העבר לימד חכמים רבים לראות בתנועות משיחיות פוטנציאל למשבר או לתנועות מינות . לפיכך ברוב התקופות נמנעו ראשי הממסד הדתי וההלכתי מלפתח תורה משיחית מפורטת , ונמנעו מתיאורו של המשיח ומתיאורם המפורט של ימי המשיח . החכמים הבינו שהתורה המשיחית הטובה ביותר היא היעדרה של תורה כזאת בכלל . ועם זאת הם היו חייבים לעתים לנקוט עמדה בנסיבות היסטוריות מסוימות , עקב התגברות ציפיות משיחיות או עקב הופעתו של מתיימר להיות משיח . מהותה של התקופה המשיחית לא הייתה רק עניין לפולמוס יהודי פנימי , אלא גם עימות גדול בין היהדות לנצרות . לאורך הדורות הייתה תפיסת המשיחיות בישראל חייבת להתמודד עם האמונה הנוצרית שהמשיח כבר הופיע בדמותו של ישו , וכי בני האדם כבר חיים בעידן משיחי ומצפים להופעתו השנייה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה