ו. אברבנאל: החלופה הרפובליקנית

ביקורתו החריפה של אברבנאל על משטר המלוכה נבנית על סמך פירושו לשני המקורות המקראיים המכוננים בנושא זה . לאורך הדיון ראינו אזכורים לחלופה הרפובליקנית שאברבנאל הציע : משטר שמשתתפים בו הרבים , המתנהל באיזון ובבקרה בין מגוון אינטרסים ועמדות , בעלי התפקידים מתחלפים לעתים מזומנות , והם כפופים לשלטון החוק : לפי שאינו מהבטל שיהיו בעם מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת ועל פיהם תהיה ההנהגה והמשפט , למה לא יהיו הנהגותיהם זמניות משנה לשנה או פחות או יותר ובהגיע תור שופטים ושוטרים אחרים יקומו תחתיהם ויראו אם הראשונים פשעו באומנותם ואשר ירשיעון אלקים ישלם את כל אשר הרשיע לעשות , ולמה לא יהיה יכולתם מוגבל ומסודר כפי התורות והמשפטים הדין נותן שיחיד ורבים הלכה כרבים , ושיותר קרוב הוא שיפשע ויחטא האדם היחידי במלכות [ ... ] משיחטאו אנשים רבים בהוסדם יחד עליו . לדעת אברבנאל , שיטת שלטון זו עדיפה מהמלוכה . התאוריה האורגנית המשולשת שדגל בה אברבנאל כבר רמזה על המבנה הפוליטי המשולש של משטר זה לשיטתו , ושבחיו לרפובליקות האיטלקיות בנות זמנו מדברים בעד עצמם . נבחן עתה בפירוט את החלופה הרפובליקנית שה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה