ג. הרמב"ם: המלכת מלך – מצוות עשה ציבורית

עיקר דיונו של הרמב " ם בשאלת המשטר המדיני של התורה מצוי ב " הלכות מלכים ומלחמותיהם " , שהוא החלק האחרון בספר האחרון - " ספר שופטים " - של הקודקס ההלכתי הגדול שלו משנה תורה , המסתיים , ולא במקרה , בהלכות המלך המשיח . בקובץ זה ליקט הרמב " ם בראשונה את כל ההלכות השייכות לדעתו לנושא הזה , שהיו פזורות במגוון מקורות , ובנה מהן תפיסת עולם שלמה בשאלת המשטר המדיני של עם ישראל לפי ההלכה . עצם הדבר שהרמב " ם כה טרח במפעל 9 ראו ספר ההתחלות , עמ ' 64 - 40 ( מובא בספר המקורות ) . השוו התרגום העברי לפירוש אבן רשד לפוליטאה ( " המדינה " ) של אפלטון , עמ ' 95 - 80 ( התרגום מובא בספר המקורות ) , וכן התרגום העברי לפירוש אבן רשד לרטוריקה של אריסטו , כפי שהוא מופיע בנפת צופים של מסיר ליאון , חלק ב , פרק יז . שימו לב להבדלי המינוח בשמות המשטרים במקורות העבריים . על היחס לדמוקרטיה במחשבה היהודית בימי הביניים ראו " Melamed , " The Attitude Towards Democracy 10 נפת צופים ב , יח . מסיר לאון היה מלומד יהודי אופייני של הרנסנס האיטלקי , שחי בדוכסות מנטובה . מסיר לאון מטשטש לגמרי את הבדלי העמדות בין אפלטון לאריסטו ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה