ב. סיווג המשטרים בספרות הפילוסופית

בימי הביניים התקיים הדיון בשאלת המשטר האידאלי בעיקר בספרות של פרשנות המקרא ובספרות ההלכתית , ופחות בספרות מהסוג הפילוסופי . ואולם רעיונות , מונחים ומושגים מן הספרות הפילוסופית נכנסו אל פרשנות המקרא בנושא הזה , כפי שנראה להלן בהרחבה אצל יצחק אברבנאל למשל . לפיכך הדיון בפרק זה מתבסס בעיקר על מקורות מן הסוג הזה . הדיון בתורת המשטרים מופיע בספרות הפילוסופית בעיקר בעקבות העיבודים שעשו המלומדים המוסלמים לדיונו של אפלטון בסוגי המשטרים , בספר התשיעי של פוליטאה ( " המדינה " ) . הכוונה בייחוד לתרגומים – העיבודים העבריים שנעשו לחיבורים האלה . כאמור , בתרגומים–עיבודים אלה נקבעו בראשונה מינוחים עבריים לסוגי המשטרים , ואלה נעשו חלק בלתי –נפרד של המינוח המדיני העברי עד העת החדשה . בחיבורים העצמאיים של המלומדים היהודים היה הדיון בעניינים אלה בהקשר הפילוסופי הטהור שלהם מצומצם ביותר . המלומדים היהודים התעניינו מעט בשאלת המשטר האידאלי ובסיווג המשטרים בהקשר התיאורטי המופשט שלהם ; עניינו אותם יותר ההקשרים והמשמעויות המקראיות וההלכתיות של שאלת המשטר הראוי לעם ישראל לפי התורה , ובחלק מדיונים אלה אפשר למצוא מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה