ח. חוק הטבע במחשבה היהודית אחרי אלבו

בעקבות אלבו הופיעו אצל מלומדים יהודים במאות החמש – עשרה והשש עשרה , בייחוד באיטליה , עוד ביטויים להשפעת התאוריה החדשה של חוק הטבע . דוגמה ראשונה נמצא בהקדמה לעץ החיים , הפירוש לתורה מאת משה בן יואב מפירנצה , שחובר בעיר זו סמוך לאמצע המאה החמש – עשרה , שנים מעטות לאחר שנכתב ספר העיקרים . בן יואב עוקב אחר סיווג החוקים המשולש של אלבו , ויש לו אותה ההגדרה לחוק הטבע : " כי הנימוסים הטבעים שווים בכל אדם ובכל זמן ומקום , כי היה מציאותם שמירת האדם בדרך היושר והרחקת העול מן הקבוץ האנושי לשמירתו וקיומו " . היישר בעקבות אלבו , בן יואב מאפיין את חוק הטבע צורנית ותוכנית כאחד . מבחינה צורנית , היותו חוק כללי , החל על כל בני האדם בלי קשר להבדלים של תנאי הזמן והמקום ; מבחינה 17 כתבי הרשב " א , מהדורת ח " ז דימיטרובסקי ( ירושלים תש " ן ) , מנחת קנאות , כרך ב , עמ ' תשלד . 27 ראו אצל מלמד , " חוק הטבע במחשבה המדינית היהודית " ; A . Melamed , " Natural , Human , Divine : Classification of the law Among Some 15 th and 16 th Century Italian Jewish Thinkers " , aItali 4 ) 1985 ( , pp . -59 93 37 עץ חיים , כ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה