ז. יוסף אלבו: הסיווג המשולש של החוק ומהפכת חוק הטבע

המלומד הראשון שהכיל מפורשות בסיווג החוקים את חוק הטבע במשמעות החברתית –הפוליטית שלו , ולכן גם הפך אותו מסיווג דואלי לסיווג משולש , היה יוסף אלבו , במחצית הראשונה של המאה החמש – עשרה , ובכך חולל מהפכה בתפיסת החוק בהגות היהודית . בהגותו באה לידי ביטוי השפעתה של תפיסת החוק של הסכולסטיקה הנוצרית על המחשבה היהודית . המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים המאוחרים בדרום אירופה הנוצרית ניזונה מהמסורת האפלטונית–האסלאמית , וההשפעות הסכולסטיות עליה היו שוליות למדי . תפיסת החוק המחדשת שהציג אלבו היא אולי המקרה הבולט ביותר להשפעת כזו הסכולסטיקה הנוצרית . אלבו חידש והוסיף את חוק הטבע כסוג שלישי של החוק בהשפעת סיווג החוקים הסכולסטי , בייחוד זה של תומס אקווינס , שהבחין בין ארבעה סוגי חוק : אנושי , טבעי , אלוהי ונצחי . אבל המשמעות שאלבו הקנה לחוק הטבע , ולכן גם מקומו בסיווג החוקים , שונה מהותית ממה שאצל תומס אקווינס . 58 שם ג , מ , עמ ' . 574 אכן היו פרשנים שטענו כי יש בעמדתו של הרמב " ם הכרה בקיומו של חוק הטבע , כפי שהעיר למשל אברבנאל , שכמה מן מהפרשנים קראו כך את הרמב " ם . המהר " ל מפראג טען , שהרמב "...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה