איור 7 ׀ מורה הנבוכים ב, סיום פרק לט ותחילת פרק מ, הפותח בחזרת הרמב"ם על הקביעה "כי האדם הוא מדיני בטבעו". Cod. Heb. 37, fol. 185b