איור 6 ׀ מורה הנבוכים ג, סוף פרק כו ותחילת פרק כז – מבוא לטעמי המצוות. Cod. Heb. 37, fol. 251a