ד. הרמב"ם: הביקורת על שיטת רס"ג - ממצוות שכליות למפורסמות

בפרק השישי של שמונה פרקים , הוא המבוא לפירוש מסכת אבות שבמשנה , מבקר הרמב "ם בחריפות , אך בלי לנקוב בשמות , מלומדים יהודים שפירשו את הדברים המופיעים בבבלי , יומא סז ע " ב , על המצוות " שאלו לא נכתבו ראויות הן לכתב " , במשמעות של מצוות שכליות : " ויקראו אותן קצת מחכמינו האחרונים אשר חלי חלי המדברים : ' מצוות שכליות '" . הרמב " ם מבקר 25 הכוזרי א , א , סוף דברי הפילוסוף . הטקסט כולו מובא בספר המקורות . יש לשים לב להבחנת ריה " ל בין " התנהגותך אתה במדות טובות " , " הנהגת ביתך " לבין " בני ארצך " . הוא עוקב כאן אחר ההבחנה האריסטוטלית בין שלושת תחומי ההנהגה , הם שלושת תחומי החכמה המעשית : הנהגת האדם , היא האתיקה ; הנהגת הבית , היא הכלכלה ; הנהגת המדינה , היא הפוליטיקה . גם בהמשך , א , לה : " ואלו האדם נתיחד מכל בעלי החיים בענין השכלי , שממנו נתחיבו : תקון המדות , ואחרי זה תקון עניני הבית , ואחריו תקון עניני המדינה , וככה קמה אמנות הנהגת המדינה , ואתה החקים הנוהגים במדינה " . ראו סיווג תחומי המדע המעשי אצל הרמב " ם , מילות ההגיון יד . 26 ספר הכוזרי נפתח בתיאור חלומו של המלך שהניע אותו לחפש א...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה